3 Maymun’un Tarihçesi

Görmedim, duymadım, bilmiyorum olarak yorumladığımız üç Maymunu günlük hayatımızda emojilerde hatta bir deyim gibi de sık sık kullanıyoruz.
Bu kadar sık karşımıza çıkan üç Maymunun Tarihi aslında Çok eski zamanlara dayanıyor.
İlk olarak Japonya’da ortaya çıkan üç maymun figürünün felsefesinin 8. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıktığı ve Budist rahipler tarafından Çin’e,
daha sonra da Japonya’ya geçtiği düşünülmektedir.

 

Japonların inanışında üç maymun

Üç maymun figürünün kökeni Japonya’dır. Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru adlı üç maymun Japonca’da görmemek, işitmemek ve konuşmamak anlamına geliyor.
Buna göre saru Japonca’da hem maymun anlamına gelen bir kelimedir hem de arkasından geldiği kelimeye olumsuz anlam katan bir ektir.
Bir kelime ile birleşince saru zaru haline geliyor. Yani örneğin Mizaru hem görmemek hem de gören maymun anlamına gelmiş oluyor.

Japonların kültüründe maymunun özel bir yeri vardır. Hatta maymunlar günü dedikleri bir günde onlara dua ederler,
ayin düzenlerler ve tapınaklara giderler.

Üç maymun ile ilgili farklı hikayeler mevcuttur.
Japonların İnanışına göre bu maymunlar Sanshi ve Ten-Tei’nin insanların günahlarını görmemesini, duymamasını ve bilmemesini sağlıyorlarmış.
Sanshi, insanın vücudunda yaşayan ve bütün hayatlarını yazan bir ruh olduğuna inanılıyormuş. Ten-Tei’nin de Cennetteki Tanrı olduğunu düşünmüşler.
Eğer bu maymunlar Ten-Tei’yi engellemezse Ten-Tei insanları kötülüklerinden dolayı cezalandırıp onları lanetlermiş.
Tüm bunların başlarına gelmesini engelleyen de, Japonlara göre, üç maymunmuş.

17’nci yüzyılda Japonya’nın Nikko şehrinde Tosho gu tapınağının kapısına işlenen bir üç maymun heykeli bulunur.
Bu heykelin kökeninin Konfiçyus öğretilerine dayandığı söylenmektedir.

Bu heykelin arkasında yatan özgün mesaj, son derece derindir.
‘Yanlış işler yapmana neden olacak sözleri dinleme’ , ‘kötü davranışları normalmiş gibi görme’ ve ‘gereksiz yere kötü konuşma’…

Tokugawa’nın üç bilge maymunu, hepimizin benimsediği ve saygı duyduğu ahlak kurallarını ve mistisizmi somutlaştırıyor.

Çin mitolojisine göre bilge üç maymun efsanesi

3 meraklı karakterin oynadığı çarpıcı bir hikayeyi dile getirir.
Kahramanlar, sağır Kikazaru, dilsiz Iwazaru ve kör Mizaru üçlemesinden oluşur.
Bu üç eşsiz yaratık, insanlığın iyi ve kötü yanlarına tanıklık edip, tanrılara tebligat yapmak ile görevlendirilirler. Kikazaru, sağır maymun, kötü işler yapan herkesi izleyendir. Daha sonra, gördüklerini, kör maymuna iletir.
Akabinde, kör maymun olan Mizaru, sağır maymunun kendisine ilettiği mesajları dilsiz maymuna iletir. Kör maymunun ilettiği mesajları alan ise Iwazaru olur.
İwazaru, her bir insanın günahına göre çekmesi gereken cezayı takdim ettiği için,
tanrıların insanlara verdiği cezaları yerine getirilmesini sağlayan maymundur.

Bu hikayeden alınacak ders, her şeyden önce ruhumuzu saf tutmamız gerektiğidir.
Kötü davranışlarda bulunmamıza sebep olabilecek herhangi bir şeyi dinlemememiz öğretilir.
Sebepsiz konuşmadan kaçınmak ve kötülükleri normal bir şeymiş gibi görmemek öğütlenir.

Hindistan’da üç maymun felsefesi

İlham noktası, Hintililerin ‘Vadjra’ adındaki üç gözü, bir çok eli ve korkutucu bir yüzü olan tanrılarıdır.
İnsanlar Vadjra’dan çok korktukları için onu görmezlerse, duymazlarsa ve onunla konuşmazlarsa Vadjra’nın onları rahatsız etmeyeceğine inanmıştır.

 

Üç Maymun sembollü tişörtler için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Add to cart